Kārtība, kādā personas bez Latvijas pilsonības ieceļo Krievijas Federācijā
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Kārtība, kādā personas bez Latvijas pilsonības ieceļo Krievijas Federācijā

KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS PREZIDENTA
DEKRĒTS

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ IECEĻO UN NO KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS IZCEĻO PERSONAS BEZ PILSONĪBAS, KURAS BIJUŠAS PSRS PILSONĪBĀ UN DZĪVO LATVIJAS REPUBLIKĀ VAI IGAUNIJAS REPUBLIKĀ

Saskaņā ar 1996.gada 15.augusta Federālā likuma Nr.114-FZ „Par ieceļošanas Krievijas Federācijā un izceļošanas no Krievijas Federācijas kārtību” 24.panta otro daļu nosaku:

 1. Noteikt, ka:
  1. personas bez pilsonības, kuras bijušas PSRS pilsonībā un dzīvo Latvijas Republikā vai Igaunijas Republikā, īsteno iebraukšanu Krievijas Federācijā un izbraukšanu no Krievijas Federācijas bez vīzas noformēšanas ar šādiem derīgiem dokumentiem:
   • personas, kuras dzīvo Latvijas Republikā – ar nepilsoņa pasi, ko izdevusi attiecīga Latvijas republikas iestāde;
   • personas, kuras dzīvo Igaunijas Republikā – ar ārvalstnieka pasi, ko izdevusi attiecīga Igaunijas republikas iestāde;
  2. minēto personu nepilngadīgajiem bērniem iebraukšanai Krievijas Federācijā un izbraukšanai no Krievijas Federācijas nepieciešams viens no šī punkta „a” apakšpunktā minētajiem dokumentiem vai arī tiem noteiktajā kārtībā jābūt ierakstītiem to pavadošo personu dokumentā un līdzi jābūt dzimšanas apliecībai.
 2. Krievijas Federācijas valdībai:
  1. noteiktajā kārtībā nodrošināt pasākumu veikšanu, kas vērsti uz šī Dekrēta izpildi;
  2. noformēt savus aktus atbilstoši šim Dekrētam.
 3. Šis Dekrēts stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Maskava, Kremlis, 2008.gada 17.jūnijā
Nr.977

***

Atgādinām, ka īslaicīgas uzturēšanās režīms Krievijas Federācijā personām bez pilsonības nav mainījies. Saskaņā ar 1996.gada 15.augusta Federālā likuma Nr.114-FZ „Par ieceļošanas Krievijas Federācijā un izceļošanas no Krievijas Federācijas kārtību” 28.panta 9.p. iepriekš minētajām personām, šķērsojot robežu, ir pienākums saņemt un aizpildīt migrācijas karti, kura atgriežama, izbraucot no Krievijas.

Atbilstoši kārtībai, kāda paredzēta 2002.gada 25.jūlija Federālā likuma Nr.115-FZ „Par ārvalstu pilsoņu tiesisko stāvokli Krievijas Federācijā” 20.panta 1., 2.p., Krievijas Federācijā iebraukušajiem ir pienākums reģistrēties migrācijas uzskaites teritoriālajā iestādē pēc dzīves vai ierašanās vietas trīs darba dienu laikā no ierašanās dienas. Pamatojoties uz minētā likuma 5.panta 1.p., ārvalsts pilsoņa, kuram nav nepieciešams saņemt vīzu, īslaicīgas uzturēšanās termiņš Krievijas Federācijā nedrīkst būt garāks par 90 diennaktīm.