Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā tirdzniecības padomnieka aparāts
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā tirdzniecības padomnieka aparāts

Galvenie uzdevumi:

  • Krievijas valsts interešu pārstāvēšana ārējo ekonomisko sakaru un šo interešu aizsardzības jomā, efektīvas valsts ārējās ekonomiskās politikas realizācija, Krievijas Federācijas subjektu tirdzniecības un ekonomisko sakaru attīstības veicināšana;

  • Dalība starpvalstu tirdzniecības līgumos;

  • Atbalsts uzņēmēju struktūrām un organizācijām lietišķo sakaru dibināšanā;

  • Potenciālo partneru iepazīstināšana ar Krievijas Federācijas reģionu eksporta iespējām;

  • Krievijas eksportētāju  un importētāju ekonomisko interešu  aizstāvība;

  • Atbalsts darba vizīšu organizēšanā;

  • Iepriekšējā mārketinga pētījumu veikšana;

  • Diplomātiskās palīdzības sniegšana vissvarīgākajiem projektiem;

  • Atzinumu sniegšana par Latvijas firmām, ņemot vērā šo firmu ekonomiskās attiecības ar Krievijas organizācijām.


Tirdzniecības padomnieks Andrey Masyutin

Tirdzniecības padomnieka aparāta adrese: 
     Elizabetes ielā 2, Rīgā, LV-1340, Latvijas Republika 
     Tel. 703-9772, fakss 7039774

Darba laiks: 
     9.00 - 17.30