Krievijas un Latvijas attiecības
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Krievijas un Latvijas attiecības

Latvijas valstiskā neatkarība tika atzīta 1991.gada 6.septembrī ar PSRS Valsts padomes lēmumu. Protokols par diplomātisko attiecību nodibināšanu starp Latvijas Republiku un Krieviju tika parakstīts 1991.gada 4.oktobrī.

Turpmākais ilgais divpusējo attiecību veidošanas etaps turpinājās nevienmērīgi, periodiski buksējot.

No 2007. līdz 2011.gadam divpusējās attiecībās parādījās pozitīvas izmaiņas. Šajā laikā attīstījās kontakti visaugstākajā un augstā līmeņos. Latvijas premjerministrs A.Kalvītis apmeklēja Krieviju 2007.gada 26.-27.martā. Viņa vizītes laikā Maskavā tika noslēgts Līgums par valsts robežu. Līguma par robežu ratifikācijas rakstu apmaiņa notika Krievijas Federācijas ārlietu ministra S.V.Lavrova vizītes laikā Latvijā (2007.gada 18.decembrī). Bez tam, Rīgā tika parakstīti Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā.

2010.gada 19.-21.decembrī notika Latvijas prezidenta V.Zatlera oficiālā vizīte Krievijā, kuras laikā tika parakstīti 10 dokumenti. Starp tiem - Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokols; Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās; Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā; Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā; Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību tūrisma jomā; Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu; Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas Federācijā un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā izvietošanas nosacījumiem. Lielākā to daļa jau ir stājusies spēkā. Sagatavošanas ieviešanai noslēguma stadijā atrodas divas vienošanās - Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu un Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokols.

Bez tam, minētās vizītes laikā tika parakstīta starpresoru vienošanās Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līguma par sadarbību sociālās drošības jomā piemērošanas kārtību, kā arī notika paša līguma ratifikācijas rakstu apmaiņa.

Sākot no 2011.gada vidus parādījās divpusējo attiecību atvēsināšanās, kas jūtami pastiprinājās pēc V.Dombrovska vadītās valdošās koalīcijas izveidošanās 11. Saeimā. Iemesli bija sarežģītie Latvijas iekšpolitiskie procesi un dažu spēku tiekšanās izmantot ārējo faktoru politiskajā cīņā.

Pašlaik Krievijas – Latvijas attiecību juridiskā bāze satur jau vairāk kā 50 līgumus un vienošanās, ieskaitot starpresoru. Saskaņošanas procesā atrodas aptuveni 10 projekti. Par nožēlošanu, apstājies darbs, lai sagatavotu un parakstītu humanitārā virziena dokumentus, tādus kā vienošanās par sadarbību izglītības un zinātnes jomā, līgums par kultūras un informācijas centru izveidošanu un tml.

Līdz 2012.gadam regulāri funkcionēja kontakti starp ārlietu ministrijām.

2011.gada janvārī un decembrī Rīgā notika divu valstu ārlietu ministriju departamentu direktoru līmeņa tikšanās, bet ārlietu ministru vietnieku konsultācijas notika Maskavā 2011.gada februārī. 2011.gadā Krievijas ārlietu ministrs S.V.Lavrovs starptautisku pasākumu laikā divreiz tikās ar saviem Latvijas kolēģiem: vispirms ar Ģ.V.Kristovski – 2011.gada jūnijā Oslo, pēc tam ar E.Rinkēviču – 2011.gada decembrī Viļņā.

Attīstās sakari starp ministrijām un resoriem, tai skaitā starp Krievijas Federācijas Kontroles palātu un Latvijas Republikas Valsts kontroli. Pēdējais piemērs – S.V.Stepašina vadītās delegācijas vizīte 2012.gada aprīlī.

Darba kārtībā notiek kopīgās uzraudzības komitejas sēdes pierobežas sadarbības programmas „Krievija – Latvija – Igaunija” ietvaros.

Regulāri notiek Krievijas – Latvijas kopīgās demarkācijas komisijas sēdes.

2011.gada novembrī Maskavā notika pirmā Krievijas – Latvijas jauktās komisijas par militāro apbedījumu jautājumiem sēde.

Savu darbu ir uzsākusi Kopējā Krievijas – Latvijas vēsturnieku komisija. 2011.gada novembrī Maskavā notika tās pirmā sēde. Nākošā tiek plānota 2012.gada novembrī Rīgā.

Praktiskas sadarbības veidošanas efektīvs līdzeklis ir ekonomiskās, zinātniski – tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības Starpvaldību komisija, kura tika izveidota saskaņā ar 2006.gada 13.oktobra vienošanos. Komisijas piektā sēde notika Liepājā šā gada 9.-10.jūnijā. Kārtējo sēdi tiek plānots organizēt kādā no Krievijas reģioniem. Regulāri tiek organizētas Starpvaldību komisijas darba grupu vadītāju tikšanās.

Starpparlamentu sadarbības jomā kontakti attīstās, izmantojot sadarbības grupas, kuras izveidotas divu valstu parlamentos. 2011.gadā notika pirmās deputātu tikšanās Maskavā. Krievijas Valsts Domes grupas sadarbībai ar Latvijas Saeimu delegācijas atbildes vizīte, kura bija ieplānota 2011.gada jūnijā, tika pārnesta uz vēlāku laiku. Sakarā ar 2012.gadā abās valstīs notikušajām parlamenta vēlēšanām ir notikusi šo grupu personālsastāva atjaunošana.

Krievijas un Latvijas reģioni parāda savstarpēju ieinteresētību attīstīt sadarbību starp reģioniem. Visaktīvāk attīstās Maskavas un Rīgas sakari.

Divu valstu uzņēmēju sakaru attīstībā nozīmīgu lomu spēlēs Krievijas TRK Pārstāvniecība, kura tika atklāta 2012.gada jūnijā Rīgā.

2011.gada oktobrī Sankt-Pēterburgā notika Rīgas Dienas, kuru laikā tikās Rīgas vicemērs A.Ameriks un Sankt-Pēterburgas vicegubernators M.E.Osejevskis.

2011.gada maijā Rīgā notika Groznijas pilsētas Padomes deputātu delegācijas vizīte.

Turpina attīstīties sadarbība uzņēmējdarbībā un kultūrā ar Pleskavas, Novgorodas, Arhangeļskas, Vologdas, Kaļiņingradas, Ļeņingradas un Maskavas apgabaliem, par ko liecina to pārstāvju regulārās vizītes Latvijā.

2011.gadā tika paplašināta sadarbība tirdzniecībā un ekonomikā. Preču apgrozījums šajā gadā pārsniedza 8 miljardus ASV dolāru. 2012.gada 6 mēnešu rezultāti liecina par izveidojušās dinamikas saglabāšanos.

Krievijas un Latvijas sakari kultūras jomā tiek regulēti ar vienošanos par sadarbību starp divu valstu kultūras ministrijām un ar papildinošiem divgadīgiem protokoliem (pašlaik darbojas 2010.-2012.gadu programma). Nozīmīga kultūras jomas apmaiņu daļa tiek veidota arī komerciāli.