KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Latvijas zurnalistu konkurss “Dzintara Spalva”

Starptautiskā žurnālistu konkursa “DZINTARA SPALVA”

I. Konkursa mērķi:

Starptautiskā konkursa “Dzintara spalva”, ko organizē Krievijas vēstniecība Latvijā (turpmāk – Konkurss), mērķis ir veicināt divu valstu žurnālistu dalību Krievijas-Latvijas labu kaimiņattiecību veidošanā un paplašināšanā, uzturēt augstu profesionālisma līmeni žurnālistu vidū un žurnālista profesijas prestižu. 

II. Konkursa norises termiņi:

Konkursam tiek pieņemti materiāli, kas publicēti (laisti ēterā) no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  Pēdējā darbu pieņemšanas diena – 2020.g. 15.marts. 

Konkursam iesūtītie materiāli netiek recenzēti un netiek atdoti atpakaļ. 

III. Konkursa norises kārtība un nosacījumi:

Dalībai konkursā tiek pielaisti žurnālisti, kas darbojas Latvijas un Krievijas informatīvajā vidē: 

Drukāto plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un žurnālistu kolektīvi; 

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, internets) žurnālisti un žurnālistu kolektīvi;

Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu materiālu katrā nominācijā.

Darbus konkursam var iesniegt kā plašsaziņas līdzekļa redakcijas vārdā, tā arī nepastarpināti paši žurnālisti.

Viens un tas pats materiāls var tikt izvirzīts tikai vienā nominācijā. 

Darbus nepieciešams nosūtīt uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi rusembaspress@mid.ru,norādot paziņojuma tēmu: “Dzintara spalva”. Ja nav tādas iespējas, materiāli nododami Krievijas vēstniecībā (LV-1010, Rīga, Antonijas iela 2, tālr.: 6733-21-51) ar atzīmi “Dzintara spalva” elektroniskajā datu nesējā ar pavadvēstuli. 

Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā veidā Vēstniecība tos izsūta Žūrijas locekļiem pa elektronisko pastu izpētei un vērtēšanai. 

Konkursa rezultāti tiek apkopoti Žūrijas sēdē. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Ja Žūrijas loceklis nevar piedalīties Konkursa rezultātu apkopošanas sēdē, tas nosūta savu viedokli ar pieņemtā lēmuma pamatojumu uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi: rusembaspress@mid.ru.

Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursa organizēšanu tiek izvietots Vēstniecības sociālo tīklu kontos un interneta vietnē līdz 2020.g. 5.februārim  (apstiprinātais žūrijas sastāvs diennakti līdz apbalvošanas ceremonijas norisei).

IV. Prasības konkursa darbiem:

1. Vispārējās prasības:

Dalībai Konkursā nepieciešams iesniegt:

Pavadvēstuli, norādot pilnu plašsaziņas līdzekļa nosaukumu; 

Autora vārdu un uzvārdu, kā arī pseidonīmu (ja tāds ir); 

Nominācijas nosaukumu, kurā darbs tiek izvirzīts; 

Pilnu kontaktinformāciju (pasta adrese, e-mail, tālrunis, fakss);

Bankas rekvizītus naudas prēmijas pārskaitīšanai uzvaras gadījumā. 

2. Drukātie plašsaziņas līdzekļi un Interneta izdevumi:

Materiāla elektronisko versiju;

Saiti uz interneta vietni (Internetā izvietotajiem materiāliem);

Papildus var iesniegt vienu oriģināla eksemplāru vai labu izdevuma kopiju ar skaidri iezīmētu Konkursam pieteikto rakstu (laikrakstiem un žurnāliem).


3. Televīzija un radio:

Elektronisko saiti video ieraksta vai radio sižeta atskaņošanai;  

Papildus var iesniegt DVD disku, norādot darba (darbu) nosaukumu, hronometrāžu, autora uzvārdu un vārdu, kā arī pavadvēstuli; diskā jābūt tikai konkursa darbiem; 

Gadījumā, ja tiek iesniegti vairāki darbi, nepieciešams norādīt katra no tiem secību, pārraidīšanas datumu un hronometrāžu.

Konkursa Žūrija:

Konkursa Žūrija sastāv no autoritatīviem Latvijas Republikas sabiedriski politisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot iepriekšējo gadu konkursa “Dzintara spalva” uzvarētājus;  

Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā; 

Žūrijas locekļi, kas pārstāv plašsaziņas līdzekli, no kura tiek nominēts Konkursa dalībnieks, atturas no balsojuma par šo kandidātu; 

Žūrijas locekļiem nav tiesību piedāvāt Konkursam savus darbus, kas publicēti plašsaziņas līdzekļos, kurus tie pārstāv;  

Žūrijas locekļiem ir tiesības piedāvāt Konkursam citu žurnālistu darbus, tomēr tiem jāatturas no balsojuma par šiem kandidātiem.  

Konkursa nominācijas:

 • Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku;
 • Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas savstarpējo sadarbību tirdzniecības-ekonomikas virzienā;
 • Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas reģionālās sadarbības tematiku;
 • Par labāko materiālu par Krievijas un Latvijas sadarbību kultūras un mākslas jomā;
 • Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas savstarpējo sadarbības tūrisma jomā tematiku;
 • Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas attiecību vēsturisko problemātiku;
 • Par labāko materiālu jautājumos par Krievijas un Latvijas savstarpējo sadarbību izglītības un reliģijas jomā;
 • Par labāko Krievijas plašsaziņas līdzekļu materiālu par Krievijas un Latvijas divpusējās sadarbības tematiku; 
 • Par labāko publikāciju sociālajos tīklos Krievijas-Latvijas attiecību attīstības jautājumos.

Nominācijas var tikt sadalītas pa šādām kategorijām:

apresebtelevīzijacradiodinternets.

Gadījumā, ja neviens no iesniegtajiem darbiem kādā no nominācijām neatbilst Konkursa prasību līmenim, nominācija tiek atcelta, nenomainot to ar citu.

Žūrijas locekļiem ir tiesības lūgt Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijas Republikā nodibināt speciālbalvu,kas piešķirama autoram interesantākajam no Konkursa uzvarētāju skaitā nenonākušajiem materiāliem. 

Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultāti netiek izpausti līdz apbalvošanas ceremonijai, kas tiek novadīta svinīgā gaisotnē.

Uzvarētājiem tiek pasniegti: balva “Dzintara spalva”, Konkursa laureāta goda diploms. Naudas balva tiek pārskaitīta uz dalībnieka kontu.

Uzvarētāji var katru gadu piedalīties Konkursā “Dzintara spalva”.

I. Konkursa mērķi:

Starptautiskā konkursa “Dzintara spalva”, ko organizē Krievijas vēstniecība Latvijā (turpmāk – Konkurss), mērķis ir veicināt divu valstu žurnālistu dalību Krievijas-Latvijas labu kaimiņattiecību veidošanā un paplašināšanā, uzturēt augstu profesionālisma līmeni žurnālistu vidū un žurnālista profesijas prestižu.

II. Konkursa norises termiņi:

Konkursam tiek pieņemti materiāli, kas publicēti (laisti ēterā) no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.  Pēdējā darbu pieņemšanas diena – 2019.gada 31.janvāris.

Konkursam iesūtītie materiāli netiek recenzēti un netiek atdoti atpakaļ.

III. Konkursa norises kārtība un nosacījumi:

Dalībai Konkursā tiek pielaisti žurnālisti, kas darbojas Latvijas un Krievijas informatīvajā vidē:

drukāto plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un žurnālistu kolektīvi;

elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, internets) žurnālisti un žurnālistu kolektīvi.

Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu materiālu katrā nominācijā.

Darbus konkursam var iesniegt kā plašsaziņas līdzekļa redakcijas vārdā, tā arī nepastarpināti paši žurnālisti.

Viens un tas pats materiāls var tikt izvirzīts tikai vienā nominācijā.  

Darbus nepieciešams nosūtīt uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi rusembas@mid.ru, norādot paziņojuma tēmu: “Dzintara spalva”. Ja nav tādas iespējas, materiāli nododami Krievijas vēstniecībā (LV-1010, Rīga, Antonijas iela 2, tālr.: 6733-21-51) ar atzīmi “Dzintara spalva” elektroniskajā datu nesējā ar pavadvēstuli.  

Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā veidā Vēstniecība tos izsūta Žūrijas locekļiem pa elektronisko pastu izpētei un vērtēšanai.  

Konkursa rezultāti tiek apkopoti Žūrijas sēdē. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Ja Žūrijas loceklis nevar piedalīties Konkursa rezultātu apkopošanas sēdē, tas nosūta savu viedokli ar pieņemtā lēmuma pamatojumu uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi: rusembas@mid.ru.

Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursa organizēšanu un apstiprinātais žūrijas sastāvs tiek nosūtīts Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, ievietots Vēstniecības Interneta vietnē līdz 2018.g. jūnija sākumam.  

VI. Prasības konkursa darbiem:

 1.  Vispārējās prasības:

Dalībai Konkursā nepieciešams iesniegt:

pavadvēstuli, norādot pilnu plašsaziņas līdzekļa nosaukumu;  

autora vārdu un uzvārdu, kā arī pseidonīmu (ja tāds ir);

nominācijas nosaukumu, kurā darbs tiek izvirzīts;

pilnu kontaktinformāciju (pasta adrese, e-mail, tālrunis, fakss);

bankas rekvizītus naudas prēmijas pārskaitīšanai uzvaras gadījumā.  

 1. Drukātie plašsaziņas līdzekļi un Interneta izdevumi:

materiāla elektronisko versiju;

saiti uz interneta vietni (Internetā izvietotajiem materiāliem);

papildus var iesniegt vienu oriģināla eksemplāru vai labu izdevuma kopiju ar skaidri iezīmētu Konkursam pieteikto rakstu (laikrakstiem un žurnāliem).

 1. Televīzija un radio:

elektronisko saiti video ieraksta vai radio sižeta atskaņošanai;  

papildus var iesniegt DVD disku, norādot darba (darbu) nosaukumu, hronometrāžu, autora uzvārdu un vārdu, kā arī pavadvēstuli; diskā jābūt tikai konkursa darbiem;

gadījumā, ja tiek iesniegti vairāki darbi, nepieciešams norādīt katra no tiem secību, pārraidīšanas datumu un hronometrāžu.

Konkursa Žūrija:

Konkursa Žūrija sastāv no autoritatīviem Latvijas Republikas sabiedriski politisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot iepriekšējo gadu Konkursa “Dzintara spalva” uzvarētājus.  

Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas Ārkārtējais un Pilnvarotais Vēstnieks Latvijas Republikā.

Žūrijas locekļi, kas pārstāv plašsaziņas līdzekli, no kura tiek nominēts Konkursa dalībnieks, atturas no balsojuma par šo kandidātu.

Žūrijas locekļiem nav tiesību piedāvāt Konkursam savus darbus, kā arī citu to plašsaziņas līdzekļu žurnālistu darbus, kurus viņi pārstāv.  

Žūrijas locekļiem ir tiesības piedāvāt Konkursam citu žurnālistu darbus, tomēr tiem jāatturas no balsojuma par šiem kandidātiem.  

Konkursa nominācijas:

Par labāko materiālu Krievijas ārpolitikas jautājumos

Par labāko materiālu Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības jautājumos

Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas sadarbību kultūras jomā

Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku

Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas vēstures tematiku

Par labāko materiālu Krievijas-Latvijas sadarbības jautājumos tūrisma jomā

Krievijas plašsaziņas līdzekļu materiāli par Krievijas-Latvijas attiecību tematiku 

Latvijas un Krievijas blogeru materiāli par divpusējo attiecību tematiku

Nominācijas var tikt sadalītas pa šādām kategorijām:

 1. apresebtelevīzijacradiodinternets.

Gadījumā, ja neviens no iesniegtajiem darbiem kādā no nominācijām neatbilst Konkursa prasību līmenim, nominācija tiek atcelta, nenomainot to ar citu.

Žūrijas locekļiem ir tiesības lūgt Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijas Republikā nodibināt speciālbalvu, kas piešķirama autoram interesantākajam no Konkursa uzvarētāju skaitā nenonākušajiem materiāliem.

Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultāti netiek izpausti līdz apbalvošanas ceremonijai, kas tiek novadīta svinīgā gaisotnē.

Uzvarētajiem tiek pasniegti: balva “Dzintara spalva”, Konkursa laureāta goda diploms. Naudas balva tiek pārskaitīta uz dalībnieka kontu.

Uzvarētāji var atkārtoti piedalīties Konkursā “Dzintara spalva” ne ātrāk, kā pēc gada.  

I.      Konkursa mēŗki:

Starptautiskā konkursa “Dzintara spalva”, ko rīko Krievijas vēstniecība Latvijā (turpmāk – Konkurss), mērķis ir  veicināt divu valstu žurnālistu dalību Krievijas-Latvijas labu kaimiņattiecību veidošanā un paplašināšanā, uzturēt augstu profesionalitātes līmeni žurnālistikas vidē un žurnālista profesijas prestižu.

II.   Konkursa norises termiņi:

Konkursam tiek pielaisti materiāli, kas publicēti (izgājuši ēterā) no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Pēdējā darbu pieņemšanas diena – 2018.g. 31.janvāris.

Konkursam iesūtītie materiāli netiek recenzēti un netiek atgriezti.

III.  Konkursa norises kārtība un noteikumi:

Dalībai Konkursā tiek pielaisti žurnālisti, kas strādā Latvijas un Krievijas informatīvajā telpā:  

· drukāto plašsaziņas līdzekļu žurnālisti un žurnālistu kolektīvi ;

· elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzija, radio, internets) žurnālisti un žurnālistu kolektīvi;

Konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu materiālu katrā nominācijā.

Darbus konkursam var iesniegt kā plašsaziņas līdzekļa redakcija, tā nepastarpināti paši žurnālisti.  

Viens un tas pats materiāls var tikt izvirzīts tikai vienā nominācijā.

· Darbi jānosūta uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi rusembas@ml.lv, norādot paziņojuma tēmu: “Dzintara spalva”. Ja nav tādas iespējas, materiāli nododami Krievijas vēstniecībā (LV-1010, Rīga, Antonijas iela 2, tel.: 6733-21-51) ar atzīmi “Dzintara spalva” elektroniskajā datu nesējā ar pavadvēstuli.

· Pēc konkursa darbu saņemšanas elektroniskā formā Vēstniecība izsūta tos Žūrijas locekļiem pa elektronisko pastu iepazīšanās un vērtēšanai.

· Konkursa rezultāti tiek apkopoti Žūrijas sēdē. Lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu. Ja Žūrijas loceklis nevar piedalīties Konkursa rezultātu apkopošanas sēdē, viņš nosūta savu viedokli ar pieņemtā lēmuma pamatojumu uz Krievijas vēstniecības Latvijā elektroniskā pasta adresi: rusembas@ml.lv.

· Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursa organizēšanu un apstiprinātais Žūrijas sastāvs tiek nosūtīts Latvijas plašsaziņas līdzekļiem, izvietots Vēstniecības interneta vietnē līdz 2017.g. jūnija sākumam.

IV.  Prasības konkursa darbiem:

1. Vispārējās prasības:

Konkursam nepieciešams iesniegt:

· pavadvēstuli, norādot pilnu plašsaziņas līdzekļa nosaukumu;

· autora vārdu un uzvārdu, kā arī pseidonīmu (ja ir);

· nominācijas nosaukumu, kurā darbs tiek izvirzīts;

· pilnu kontaktinformāciju (pasta adresi, e-pastu, tālruni, faksu);

· bankas rekvizītus naudas prēmijas pārskaitīšanai uzvaras gadījumā.  

2. Drukātie plašsaziņas līdzekļi un interneta izdevumi:

· materiāla elektronisko versiju;

· saiti, norādot interneta adresi (materiāliem, kas izvietoti internetā);

· papildus var iesniegt vienu izdevuma oriģināla eksemplāru vai labu kopiju ar skaidri izdalītu Konkursam izvirzīto rakstu (laikrakstiem un žurnāliem).

3. Televīzija un radio:

· elektronisko saiti video vai radio sižeta noskatīšanai vai noklausīšanai;

· papildus var iesniegt DVD-disku, norādot darba (darbu) nosaukumus, hronometrāžu, autora uzvārdu un vārdu, kā arī pavadvēstuli; diskā jābūt tikai konkursa darbiem;

· ja tiek iesniegti vairāki darbi, obligāti jānorāda to secība, katra no tiem izlaišanas datums un hronometrāža.

V. Konkursa žūrija:

· Konkursa žūrija sastāv no autoritatīviem Latvijas Republikas sabiedriski politisko aprindu un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ieskaitot Konkursa “Dzintara spalva” iepriekšējo gadu uzvarētājus;  

· Žūrijas sastāvu un tās priekšsēdētāju apstiprina Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā;

· Žūrijas locekļi, kas pārstāv plašsaziņas līdzekli, no kura ir nominēts Konkursa dalībnieks, atturas balsojumā par šo kandidātu;

· Žūrijas locekļiem nav tiesību izvirzīt Konkursam savus darbus, kā arī citu žurnālistu darbus, kuri publicēti viņu pārstāvamajā plašsaziņas līdzeklī;

· Žūrijas locekļiem ir tiesības piedāvāt Konkursam citu žurnālistu darbus, tomēr tiem jāatturas balsojumā par šiem kandidātiem.

VI. Konkursa nominācijas:

1. Par labāko materiālu Krievijas ārpolitikas jautājumos

2. Par labāko materiālu Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības jautājumos

3. Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas sadarbību kultūras sfērā

4. Par labāko analītisko materiālu par Krievijas tematiku

5. Par labāko materiālu par Krievijas-Latvijas vēstures tematiku

6. Par labāko materiālu Krievijas-Latvijas sadarbības jautājumos tūrisma sfērā

7. Krievijas plašsaziņas līdzekļu materiāli par Krievijas-Latvijas attiecību tematiku

8. Latvijas un Krievijas blogeru materiāli par divpusējo attiecību tematiku

Nominācijas var tikt sadalītas šādās kategorijās:

a) prese; b) televīzija; c) radio; d) internets.

Gadījumā, ja neviens no iesniegtajiem darbiem kādā no nominācijām neatbilst Konkursa prasību līmenim, nominācija tiek atcelta, nenomainot to ar citu.  

Žūrijas locekļiem ir tiesības lūgt Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijas Republikā nodibināt speciālbalvu, kas piešķirama visinteresantākā materiāla, kas nav iekļuvis konkursa uzvarētāju skaitā, autoram.

VII. Konkursa rezultāti:

Konkursa rezultāti netiek izziņoti līdz apbalvošanas ceremonijai, kura tiek novadīta svinīgā atmosfērā.

Uzvarētājiem tiek pasniegti: balva “Dzintara spalva”, Konkursa laureāta goda diploms.  Naudas balva tiek pārskaitīta uz dalībnieka kontu.

Uzvarētāji var atkārtoti piedalīties Konkursā “Dzintara spalva” ne agrāk, kā pēc gada.