Informācija par migrācijas karti
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Informācija par migrācijas karti

PAR MIGRĀCIJAS KARTES IEVIEŠANU
(UZZIŅU INFORMĀCIJA)

Saskaņā ar 31.07.2002. Federālā likuma Nr.115-FZ "Par ārvalstu pilsoņu tiesisko stāvokli Krievijas Federācijā" 30.pantu kā arī Federālā likuma "Par ieraukšanas Krievijas Federācijā un izbraukšanas no Krievijas Federācijas kārtību" 25.9.pantu 10.01.2003. redakcijā ārvalstu pilsoņiem (tajā skaitā iebraucošajiem bezvīzu režīmā) un personām bez pilsonības, iebraucot Krievijas Federācijā, ir pienākums saņemt un aizpildīt migrācijas karti.

Migrācijas karti ar robežkontroles institūcijas atzīmēm par iebraukšanu Krievijas Federācijā nepieciešams iesniegt, reģistrējot ārzemnieku.

Migrācijas karte jānodod (jāatgriež) caurlaides punktā uz Krievijas Federācijas Valsts robežas, ārvalsts pilsonim izbraucot.

Migrācijas kartes galvenais uzdevums – ārzemnieku ierašanās un izbraukšanas no Krievijas Federācijas kontrole, kā arī statistikas datu vākšana un analīze.

Saskaņā ar FL Nr.115 25.pantu virkne ārvalstu pilsoņu ir atbrīvoti no migrācijas karšu aizpildīšanas.

Tuvākajā laikā ir paredzēts ar Krievijas Federācijas Valdības lēmumu apstiprināt "Nolikumu par migrācijas karti", saskaņā ar kuru no pienākuma to aizpildīt tiks atbrīvoti ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību, konsulāro iestāžu un starptautisko organizāciju darbinieki, kā arī to ģimenes locekļi.

Migrācijas kartes Krievijas Federācijas teritorijā tiek ieviestas ar š.g. 10.februāri. Ar šo dienu līdzīgas kartes tiks ieviestas arī Baltkrievijas Republikas teritorijā. Baltkrievijas Republikas robežkontroles institūciju atzīmes būs derīgas ārzemniekiem, kuri atradīsies Krievijas Federācijas teritorijā. Turpmāk paredzēts izstrādāt vienotu migrācijas kartes veidlapu Valstu savienībai.

Pielikums: Migrācijas kartes veidlapa (Migration Card Form)