Ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaite
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaite

Ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaite Krievijas Federācijā

Ja ārvalsts pilsonis ir izlēmis ierasties Krievijas Federācijā, viņam nepieciešams zināt dažus ārvalstu pilsoņu uzturēšanās Krievijā pamatnoteikumus.

Lūdzam pret šo informāciju uzturēties ļoti atbildīgi. No tā var būt atkarīga ārvalsts pilsoņa brauciena veiksmīga izdošanās.

Ar 2007.gadu Federālais likums „Par ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības migrācijas uzskaiti Krievijas Federācijā” un Krievijas Federācijas Valdības lēmums „Par ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības migrācijas uzskaites Krievijas Federācijā Noteikumu apstiprināšanu” ir atcēlis ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības reģistrāciju ierašanās vietā un ieviesis ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaiti ierašanās vietā Krievijas Federācijā.

Reģistrēšanās migrācijas uzskaitē procedūra ir Federālā migrācijas dienesta teritoriālās iestādes informēšana(paziņošana) par ārvalsts pilsoņa ierašanos ierašanās vietā, un tā jāveic septiņu darba dienu laikā no ārvalsts pilsoņa ierašanās Krievijas Federācijā. Turklāt nepieciešams zināt, ka visas procedūras reģistrācijai migrācijas uzskaitē veic Pieņemošā puse, pašam ārvalsts pilsonim nav jāvēršas nevienā iestādē un jātērē laiks.

Ārvalsts pilsonis, ieradies ierašanās vietā, izsniedz Pieņemošajai pusei savu pasi un migrācijas karti, kura tiek aizpildīta, iebraucot Krievijas Federācijā. Turklāt pases un migrācijas kartes aizturēšana nav atļauta.

Pieņemošā puse var būt gan Krievijas pilsoņi, gan Krievijas Federācijā pastāvīgi uzturošies ārvalstu pilsoņi vai personas bez pilsonības (kuriem ir uzturēšanās atļauja), kā arī juridiskas personas, to filiāles vai pārstāvniecības, pie kurām ārvalsts pilsonis faktiski dzīvo (atrodas) vai strādā.

Iemitinot ārvalsts pilsoni viesnīcā, Pieņemošā puse ir viesnīcas administrācija, kura vienas diennakts laikā informē Federālā migrācijas dienesta teritoriālo iestādi par ārvalsts pilsoņa ierašanos, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ārvalstu pilsoņu uzskaiti, tāpat arī tā ir atbildīga par noteikto uzturēšanās nosacījumu ievērošanu.