Par Vīzu centra Latvijā operatora maiņu
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru

Par Vīzu centra Latvijā operatora maiņu

Par Vīzu centra Latvijā operatora maiņu

2017.gada 28.maijā beidzas starp vēstniecību un Krievijas vīzu centru SIA “Lex Systems” personā (Rīga, Brīvības iela 83) noslēgtā līguma darbības termiņš.

Sākot ar 2017.gada 29.maiju par vīzu centru, kas oficiāli pilnvarots pieņemt, apstrādāt un nodot izskatīšanai Krievijas Federācijas diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajām iestādēm dokumentus vīzu noformēšanai, ieskaitot konsulārās nodevas, no fiziskajām un juridiskajām personām (tajā skaitā tūrisma aģentūrām), kā arī izsniegt pases ar gatavām vīzām ir pilnvarota kompānija SIA “VFS Global”.

Jaunā vīzu centra pārstāvniecība Rīgā atrodas adresē: Elizabetes iela 39, tel. +(371) 66164052, +(371) 24844453, http://www.vfsglobal.com/russia/latvia.

Tāpat Latvijas Republikas teritorijā vīzu centri tiks atvērti Daugavpilī un Liepājā (sīkāka informācija tiks publicēta Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātu šajās pilsētās interneta vietnēs).

Ārvalsts pilsonim tiek saglabātas tiesības iesniegt dokumentus tieši Krievijas diplomātiskajā pārstāvniecībā vai konsulārajā iestādē (pēc iepriekšēja pieraksta) gadījumā, ja viņš lūdz vīzas saņemšanu sev vai saviem tuvākajiem radiniekiem.

Turklāt, apejot vīzu centru, diplomātiskās pārstāvniecības un konsulārās iestādes pieņem dokumentus vīzu noformēšanai pēc uzņemošās valsts ārpolitikas institūcijas lūguma, tajā skaitā ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību un konsulāro iestāžu darbiniekiem Krievijas Federācijā, kā arī oficiālo delegāciju dalībniekiem, kas dodas uz Krievijas Federāciju, pamatojoties uz Krievijas valsts varas institūciju ielūgumu.