Par Krievijas vēstnieka Latvijā J.Lukjanova preses konferenci
KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBA LATVIJĀ
+371 67332151
+371 67212579
/
lv ru
06 februāris / 2020

Par Krievijas vēstnieka Latvijā J.Lukjanova preses konferenci

2020.g. 6.februārī Krievijas vēstniecībā Latvijā notika Krievijas Federācijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijas Republikā J.Lukjanova preses konference un svinīgā pieņemšana Latvijas plašsaziņas līdzekļiem par godu Diplomātijas darbinieka dienai.

Preses konferences gaitā J.Lukjanovs pastāstīja par galvenajiem vēsturiskajiem pagrieziena punktiem iekšzemes diplomātijas veidošanā un Krievijas ārpolitikas institūcijas attīstībā, atzīmēja mūsdienu pasaules kārtības veidošanās globālās tendences, to destabilizējošos izaicinājumus un draudus, kā arī Krievijas puses pozīciju galvenajos starptautiskās dienaskārtības jautājumos. Savā runā viņš arī saasināja žurnālistu uzmanību uz to, ka viena no ārpolitikas treka galvenajām tēmām 2020.g. ir Lielās Uzvaras 75.gadskārta. Šajā saistībā Krievijas diplomātiskā misija Latvijā sniedz maksimālu atbalstu, t.sk. finansiālo, Lielā Tēvijas kara veterāniem, aktīvi piedalās šim nozīmīgajam datumam veltīto pasākumu sagatavošanā.

Preses konferencē tika arī plaši izgaismoti regulārie divu valstu dažādu ministriju un institūciju pārstāvju kontakti, dots Krievijas un Latvijas ekonomiskās sadarbības aspektu statistiskais izvērsums, atzīmēta savstarpējās reģionālās un pierobežas sadarbības aktivizēšanās, paustas Krievijas un Latvijas Starpvaldību komisijas darba perspektīvas.

Lielu uzmanību J.Lukjanovs veltīja Krievijas attīstības iekšpolitiskajiem momentiem, īpaši detalizēti klātesošajiem žurnālistiem izskaidroja konstitucionālo grozījumu būtību, uzsverot, ka tie sagatavoti stingrā saskaņā ar pašā Krievijas Federācijas Konstitūcijā noteikto kārtību demokrātiskā procesa ietvaros, kas atbilst Krievijas likumdošanai un starptautiskajām tiesībām. Turklāt J.Lukjanovs aizskāra valsts ekonomiskās attīstības tēmu, norādot uz Krievijas ekonomikas plānveida attīstību, investīciju pievilcīguma palielināšanos, lielu enerģētikas un infrastruktūras projektu īstenošanu, kā arī atzīmēja galvenās izmaiņas Krievijas sociāli ekonomiskajā dzīvē.

Savas uzstāšanās laikā vēstnieks vērsa klātesošo uzmanību uz Latvijā turpinošās izglītības reformas postošo ietekmi, kas ārkārtīgi negatīvi ietekmēs valsts krievvalodīgo iedzīvotāju bērnus.

Preses konferences beigās J.Lukjanovs atbildēja uz žurnālistus interesējošiem jautājumiem un uzaicināja viesus piedalīties svinīgajā pieņemšanā par godu Diplomātijas darbinieka dienai.